Описание на всички методи за идентификация на вредители.