Функционални умения при работа със специализиран софтуер и използване на облачни технологии